วฤคภิรมย์

วฤคภิรมย์

บ้านสวนป่า วฤคภิรมย์  ความสงบเงียบ ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมด้วยต้นไม้และสัตว์นานาพันธุ์ ความเป็นอิสระทางความคิด และธรรมชาติที่จะผสมผสานเข้าด้วยกัน ด้วยธารน้ำ และบ่อน้ำร้อน ที่ให้ความผ่อนคลาย หลังจากความเมื่อยล้าจากการทำงาน เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร การเกษตรชีวภาพ...
บริการ

บริการ

Audio, Conference Audio, CCTV / IP Camera, Printer, Notebooks, Cable Network, Digital Camera, DotMatrix Printers, Enterprise Software, Electrical Stability Control, Firewall, ฯลฯ